Site logo

Contact Me
Stacks Image 4

Papierformaat

Een papierformaat beschrijft de afmetingen van een vel papier. In Nederland wordt de A-standaard gebruikt voor papier.

De A-serie van papierformaten is een serie van vellen waarbij het eerstvolgende vel steeds een tweemaal zo grote (of kleine) oppervlakte heeft. De verhouding tussen de lange en korte zijde is zo, dat wanneer het vel over de lange zijde in tweeën wordt gesneden (dus de oppervlakte gehalveerd), een vel ontstaat met precies dezelfde verhouding.

A0 = 840 x 1188 mm
A1 = 594 x 840 mm
A2 = 420 x 594 mm
A3 = 297 x 420 mm
A4 = 210 x 297 mm
A5 = 148 x 210 mm
A6 = 105 x 148 mm
A7 = 74 x 105 mm